TH EN
A A A

เยอรมนีพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษกว่า 11,000 คน จากสตรอเบอร์รี่แช่แข็ง

17 ตุลาคม 2555   
               
เยอรมนีพบนักเรียนกว่า 11,000 คน จาก 500 โรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กในทางตะวันออกของประเทศ เกิดภาวะอาหารเป็นพิษจากเชื้อกลุ่ม norovirus ซึ่งอาจได้รับจากการบริโภคสตรอเบอร์รี่แช่แข็ง ถือเป็นอุบัติการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี
 
                ผู้ป่วยจากการบริโภคสตรอเบอร์รี่ดังกล่าว มีอาการอาเจียนและท้องร่วงเฉียบพลัน และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 32 คน ซึ่งการสืบสวนของทางการพบว่า สตรอเบอร์รี่แช่แข็งที่คาดว่าเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์นี้ มาจากบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่โรงเรียนหลายแห่ง
 
 
 
ที่มา : FoodPoisoningBulletin (17 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?