TH EN
A A A

ผงเห็ดเสริมวิตามิน D ผ่านประเมิน Novel Food เตรียมเข้ายุโรป

15 ตุลาคม 2563   

                ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกระตุ้นให้เห็ดสังเคราะห์วิตามินดีเพิ่มด้วยรังสี UV แล้วทำให้อยู่ในรูปผง ที่มีปริมาณวิตามินดีถึง 40,000 หน่วย IU ต่อกรัม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจาก FAD ในสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้ก็ผ่านการประเมินตามระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ (Novel Food) ของสหภาพยุโรปแล้ว
                การผ่านการประเมินในครั้งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินดีในสินค้าอาหารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มได้ โดยผงเห็ดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกดัดแปรพันธุกรรม เป็นวัตถุดิบธรรมชาติ และผ่านกระบวนการแปรรูปน้อย จนสามารถใช้ในสินค้าฉลากสะอาด (Clean label) ได้ จึงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่วิตามินดีกำลังเป็นที่สนใจในการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะมีงานวิจัยเปิดเผยว่าการขาดวิตามินดีทำให้อาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น    
    

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?