TH EN
A A A

ความคืบหน้าการสืบสวนหาสาเหตุการปนเปื้อนของซัลโมเนลลาในถั่วอัลฟัลฟา

1 มีนาคม 2554   
               เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 USFDA ได้ประกาศเรียกคืนถั่วอัลฟัลฟา (alfalfa sprout) เนื่องจากสำนักงานเกษตรและตลาดของนิวยอร์กตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา และเมื่อวันที่ 19 และ 24 สิงหาคม 53 USFDA ยังตรวจพบอีกว่าในโรงงานผลิตมีสภาวะเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes  จึงได้ส่งจดหมายเตือนไปยังผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
              -  อุณหภูมิในตู้แช่เย็นเท่ากับ 46 ºF แต่ในความเป็นจริงถั่วอัลฟัลฟาควรจะเก็บที่อุณหภูมิ 40 ºF เพื่อลดโอกาสในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นอกจากนี้เชื้อ Listeria monocytogenes ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 46 ºF
             - พื้นที่ระหว่างลูกกลิ้ง (tumbler) และ drum quadrants ไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดี อาทิ มีฝุ่นและสิ่งสกปรก ซึ่งสนับสนุนให้เชื้อ Listeria monocytogenes เจริญเติบโตได้ดี
            - อากาศที่ใช้ในการทำให้ถั่วอัลฟัลฟาสั่นเพื่อล้างถั่วนั้น มาจากพื้นที่ที่มีหนูตาย ซึ่งพบว่ามีฝุ่นและสิ่งสกปรกอยู่ ด้วย สภาวะดังกล่าวอาจทำให้สิ่งสกปรกและเชื้อโรคแพร่กระจายไปในอากาศและไปสู่ถั่วอัลฟัลฟาได้
            - พบปลายท่อตัน 2 ด้าน ยาวประมาณ 6-9 นิ้ว ในระบบน้ำประปา ซึ่ง USFDA แนะนำให้ผู้ผลิตกำจัดปลายท่อตันนี้ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค เนื่องมาจากน้ำที่ขังอยู่ สิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่อาจช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
           - ท่อฉีดน้ำมีน้ำขังอยู่ที่พื้น ซึ่งท่อฉีดน้ำนี้จะใช้ส่งผ่านน้ำเพื่อผลิตหมอกให้แก่ถั่วอัลฟัลฟา เชื้อโรคและสิ่งสกปรกบนพื้นอาจถูกส่งต่อไปเพื่อผลิตหมอก และแพร่กระจายไปสู่ถั่วอัลฟัลฟา จึงแนะนำให้ทำให้แห้งและทำให้ถูกสุขลักษณะและยกขึ้นจากพื้น
          - ท่อ PVC ที่ใช้ส่งผ่านน้ำดื่มอยู่ใต้ส่วนที่จมน้ำของถัง ทำให้ไม่มีอากาศเข้าไป จึงแนะนำให้มีการเพิ่มช่องว่างระหว่างท่อและถังน้ำดื่ม เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ
 
 
ที่มา : Food Safety News
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?