TH EN
A A A

เชื้อ Salmonella ระบาดอีกระลอกในสหรัฐฯ คาดเนื้อไก่งวงบดเป็นเหตุ

3 สิงหาคม 2554   
                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ และ หน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ (FSIS) สืบหาสาเหตุของการระบาดของเชื้อ Salmonella Heidelberg ซึ่งทำให้ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวน 77 รายใน 26 รัฐ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คาดว่าสาเหตุเกิดจากการบริโภคเนื้อไก่งวงบด เนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยจำนวน 25 ราย จากผู้ป่วยจำนวน 51 ราย ระบุว่าได้บริโภคเนื้อไก่งวงบด FSIS จึงได้แจ้งเตือนผู้บริโภคให้ปรุงเนื้อไก่งวงบดให้สุกดี ระมัดระวังการส่งต่อเนื้อไก่งวงบด การปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์และให้ปรุงเนื้อสัตว์ปีกทุกชนิดให้สุกด้วยอุณหภูมิที่ 165 องศาฟาเรนไฮต์ 

                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ใช้วิธีแยกชิ้นส่วน DNA ของเชื้อ Salmonella ด้วยวิธี Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) ในการตรวจหาสาเหตุประกอบกับข้อมูลจาก PulseNet ระบบเครือข่ายแห่งชาติ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาธารณสุขท้องถิ่นและส่วนกลางซึ่งตรวจหาสาเหตุโรคติดเชื้อจากอาหาร

                ผลการเพาะเชื้อจากตัวอย่างเนื้อไก่งวงบดซึ่งซื้อมาจากร้านค้าปลีก 4 ร้านระหว่างวันที่ 7 มีนาคม และ 27 มิถุนายน 2554 พบเชื้อ Salmonella Heidelberg ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างชิ้นเนื้อผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกัน ส่วนแหล่งผลิตตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ 4 กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวน

                มีรายงานการเจ็บป่วยจากเชื้อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 สิงหาคม 2554  โดยผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ต่ำกว่า 1 ปี จนถึง 88 ปี ซึ่งมีค่าอายุมัธยฐานที่ 23 ปี  48 % ของผู้ป่วยเป็นเพศหญิง ข้อมูลจากผู้ป่วยจำนวน 58 รายระบุว่า มีผู้ป่วย 22 รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
 


 
ที่มา : Food Safety News
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?