TH EN
A A A

ญี่ปุ่นไฟแดงนำเข้าเนื้อสุกรออสเตรีย

22 กุมภาพันธ์ 2553    4838 ครั้ง
                รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นได้ห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูปออสเตรียเป็นการชั่วคราว หลังพบไส้กรอกปริมาณ 4.8 กิโลกรัมที่ผลิตจากบริษัท Hutthaler ของออสเตรีย มีเนื้อวัวเป็นส่วนผสม จึงได้ห้ามนำเข้าที่ด่านกักกัน และห้ามวางจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ญี่ปุ่นได้เคยห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2544 หลังมีการระบาดของเชื้อวัวบ้าในบางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 
ที่มา : The Japan Times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?