TH EN
A A A

ห้างเทสโก้บอยคอตสินค้าซิมบับเว

8 กรกฎาคม 2551   
             
 
ห้างเทสโก้ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่สหราชอาณาจักรประกาศบอยคอตสินค้าซิมบับเวจนกว่าวิกฤติการณ์การเมืองในซิมบับเวจะดีขึ้น 
 
               ห้างเทสโก้สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าจากซิมบับเวปีละ 1 ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการค้าที่น้อย   แต่ห้างก็มีความเห็นว่า ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซิมบับเวซึ่งประชาคมโลกไม่ให้การยอมรับได้   ทั้งนี้เพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในซิมบับเว  และกล่าวว่า เป็นการยากมากกว่าจะตัดสินใจดังกล่าว  และจะพยายามในการช่วยเหลือผู้จัดหาสินค้าที่ซิมบับเวให้กับห้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนงาน   แต่ปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือต้องไม่ผ่านการค้าแต่เป็นการหาหนทางอื่นๆ แทน
 
 
ที่มา : AustralianFoodNews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?