TH EN
A A A

แผ่นดินไหวจีนทำเกษตรเสียหาย 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

4 กรกฎาคม 2551   
         FAO ได้ส่งคณะ mission ไปจังหวัด Sichuan จีนเพื่อประเมินความเสียหายต่อภาคเกษตร  และพบว่าจังหวัด Sichuan ซึ่งมีประชากร 30 ล้านคนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนที่แล้วคิดเป็นมูลค่า  6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  พื้นที่ทำการเกษตรหลายพันเฮคแตร์ถูกทำลาย  สัตว์เพาะเลี้ยงตายนับล้านตัว  บ้านและยุ้งฉางพังยับเยิน  เครื่องจักรกลการเกษตรเสียหาย

               Rajendra Aryal ผู้ประสานงานอาวุโสภาวะฉุกเฉินของภูมิภาคของ FAO กล่าวว่า นอกจากความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว  ยังสูญเสียวิถีทางในการทำมาหากินในการผลิตอาหารและสร้างรายได้  ประชากรแสดงความต้องการที่จะรื้อฟื้นการผลิตเกษตร แต่คงต้องใช้เวลา 3-5 ปีในการฟื้นฟูภาคเกษตรในจังหวัด Sichuan  ผลผลิตข้าวสาลีที่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวต้องเสียหายเพราะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชากรเสียชีวิตจำนวนมาก  และผลผลิตข้าวสาลี 350,000 ตันที่เก็บ
เกี่ยว
แล้วก็เสียหายทั้งหมดเพราะโกดังเก็บพัง การขาดแคลนปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชจะทำลายการผลิตในอนาคต    greenhouse เสียหายจำนวนมากซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตผัก  พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญในจังหวัด Sichuan ซึ่งผลิต 20% เมล็ดพันธุ์ข้าวของจีนก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงถึง 20,000      เฮคแตร์  ระบบชลประทานหยุดชะงักทำให้นาข้าวแห้งแล้ง  บางหมู่บ้านนาข้าวเสียหายถึง 70%   สุกร 3 ล้านตัวตายเพราะแผ่นดินไหว บางหมู่บ้านสูญเสียปศุสัตว์ไป 70%  คาดว่าความเสียหายเฉพาะปศุสัตว์มีมูลค่า 2,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

               FAO  ระบุว่าสิ่งท้าทายการฟื้นฟูที่สำคัญในช่วง  6 เดือนข้างหน้าคือ การจัดหาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร  รวมทั้งการชดเชยให้พื้นที่ผลิตที่เสียหาย  

               เจ้าหน้าที่จีนได้ขอให้ FAO เป็นผู้ประสานงานความพยายามในการฟื้นฟูภาคเกษตรของพื้นที่

ที่มา : AustralianNews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?