TH EN
A A A

เจียงซีสร้างตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรใหญ่ที่สุดตอนใต้ของจีน

3 กรกฎาคม 2551    4832 ครั้ง
             สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ว่าการดำเนินการสร้างตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีนจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นี้ที่เมืองเล่อผิง  มณฑลเจียงซี  กำหนดเสร็จสิ้นโครงการเดือนตุลาคมปีหน้า โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 210 ล้านหยวน
           โครงการนี้เป็นความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับบริษัทการลงทุนด้านการเกษตรจงหย่วน  โดยในตลาดจะมีศูนย์การขนส่งสินค้า  การแปรรูป  การจัดเก็บรักษาสินค้าด้วยความเย็น  การกระจายสินค้าที่อำนวยความสะดวกต่อเกษตรกรและพ่อค้าแบบครบวงจร   สินค้าเกษตรหลักที่จะที่จะทำการค้าขายกันในตลาดนี้ได้แก่ ผักผลไม้  ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ประมง  อาหารแช่แข็ง สัตว์ปีก เป็นต้น  ทั้งนี้จะจัดให้บริการอื่นๆ ด้วย เช่น ศูนย์ชำระหนี้ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ตรวจสอบโรคและสารตกค้างในผักผลไม้ 
คาดการณ์ว่าตลาดนี้จะสามารถค้าขายสินค้าเกษตรได้ 1 ล้านตันต่อปีซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง  800 ล้านหยวน  ทั้งนี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของเมืองใกล้เคียง เช่น นครหนานซาง เมืองจิ่วเจียง เมืองจิ่งเต่อเจิ้ง  รวมทั้งยังลำเลียงสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่นรอบข้างไปสู่มณฑลใกล้เคียง เช่น มณฑลหูหน่าน หูเป่ย เจียงซุ อันฮุย และเจ้อเจียง
 
ที่มา  :  ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?