TH EN
A A A

ผู้ส่งออกข้าวไทยยิ้ม เม็กซิโกเลิกเก็บภาษี

1 กรกฎาคม 2551   

           เม็กซิโกประกาศยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าข้าว ชี้เป็นโอกาสดีที่ไทยเพิ่มตลาดมากขึ้น  เตือนผู้ส่งออกศึกษาให้ดีเพราะเม็กซิโกเคร่งครัดมาก

             นายนภดล ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงเศรษฐกิจ เม็กซิโกว่า เม็กซิโกประกาศเปิดรับโควตานำเข้าข้าว 250,000 ตัน โดยไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้าไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2551
           
           
ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวคิดเป็นการนำเข้า 1 ใน 4  ของการนำเข้าข้าวรวม 1,027,000 ตัน และจากการประมาณการณ์พบว่า ข้าวที่บริโภคในประเทศเม็กซิโก 80% เป็นข้าวนำเข้า โดยนำเข้าจากอิตาลี  อุรุกวัย  และมากที่สุดจากสหรัฐฯ รองลงมาคือ ไทย

            เม็กซิโกคิดอัตราภาษีนำเข้าข้าว 9% สำหรับข้าวเปลือก 10% สำหรับข้าวหัก  และ 20%สำหรับข้าวขาวเมล็ดยาว  คาดว่าประกาศนี้เนื่องจากปริมาณข้าวในตลาดโลกลดลง  อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวมาเม็กซิโกมีระเบียบเคร่งครัดโดยมาตรฐาน NOM-028-FITO-1995 ของเม็กซิโกกำหนดให้มีการรม 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนบรรจุข้าวลงถุง  และครั้งที่สองเมื่อบรรจุลงถุงแล้ว โดยจะต้องมีใบรับรองออกโดยกรมวิชาการเกษตรว่ามีการรม 2 ครั้งจริงตามประเภทสารเคมี อุณหภูมิ และระยะเวลาที่กำหนดไว้

ที่มา  :  สยามรัฐ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?