TH EN
A A A

ปริมาณผักสดจีนนำเข้าญี่ปุ่นลดลง

1 กรกฎาคม 2551   
              จากข้อมูลสถิติการกักกันพืช กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น พบว่า ปริมาณนำเข้าผักรายการสำคัญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤษภาคม 2551 มีจำนวน 25,778 ตัน ลดลง 49% เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า โดยเฉพาะผักสดมีปริมาณ 13,669 ตัน ลดลง 57 % ส่วนผักแช่แข็งลดลง 26% ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์พบสารพิษในเกี๊ยวซ่าแช่แข็งยังคงส่งผลกระทบต่อการนำเข้าผักอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 
ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?