TH EN
A A A

โลโก้ใหม่สินค้าปลาในออสเตรเลีย

27 มิถุนายน 2551   

             แผนงานใหม่ล่าสุดในออสเตรเลียเพื่อทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเรื่องชื่อปลา เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ      ผู้บริโภคจากความสับสนในการเลือกซื้อสินค้าประมง  จึงมีการริเริ่มแผนงาน “Approved  Fish  Names”ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับผู้บริโภคในระดับการค้าปลีกทีเดียว 

           ผู้คนจำนวนมากในอุตสาหกรรมประมงตื่นเต้นสำหรับแผนงานนี้โดยจะมีการเริ่มดำเนินการในตลาดปลาซิดนีย์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2551 โดยผู้ค้าปลีกจะแสดงโลโก้นี้ให้ผู้บริโภคเพื่อยืนยันว่าชื่อสินค้าของตนเองนั้นถูกต้องเนื่องจากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ชื่ออย่างถูกต้องรวมทั้งการระบุประเทศแหล่งกำเนิดอย่างถูกต้องด้วย

            มาตรฐานชื่อปลาที่มีการผลิตหรือการค้าในออสเตรเลียปรากฎใน AS SSA 5300-2007  โดยได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการชื่อปลาแห่งชาติ โดยผ่านกระบวนการหารืออย่างเข้มข้นกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนผู้บริโภค      ผู้จัดการประมง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  มีการระบุชื่อ 4,500 ชื่อซึ่งได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานออสเตรเลียเมื่อเดือนมิถุนายน 2550

            แผนงานนี้เพื่อให้มีการระบุชื่อสินค้าประมงอย่างแม่นยำถูกต้องและนำไปสู่การติดฉลากอย่างถูกต้องโดยมี  โลโก้รับรองเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นระบุชื่ออย่างถูกต้อง

ที่มา  :  TheFishSite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?