TH EN
A A A

รัสเซียห้ามเนื้อสัตว์นำเข้าเพิ่มอีก

27 มิถุนายน 2551   

          รัสเซียเพิ่มรายชื่อบริษัทที่ห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและเนื้อสัตว์ปีกอีกทำให้ขณะนี้มีรายชื่อบริษัทในบัญชีดำ 70 ราย

          เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรประบุว่า การห้ามนำเข้านี้ทำให้สูญเสียมากกว่า 100 ล้านยูโร  บริษัทที่ถูกห้ามนี้มาจากเยอรมัน เดนมาร์ค อิตาลี สเปน เบลเยียม และฮังการี โดยถูกระบุว่าผลผลิตภัณฑ์จากบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ตามข้อกำหนดสุขอนามัยเรื่องเชื้อซัลโมเนลลาและสารตกค้าง  กรรมาธิการสหภาพยุโรปค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก  และเห็นว่าเนื้อสัตว์จากบริษัทเหล่านี้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ  รัสเซียยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก  ดังนั้น สหภาพยุโรปไม่สามารถจะอ้างอิงความตกลงใดๆ  ภายใต้องค์การการค้าโลก  ข่าววงในบอกว่า
รัสเซียต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้า

        ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 รัสเซียได้ดำเนินมาตรการที่สร้างปัญหาให้กับเนื้อสุกรและเนื้อสัตว์ปีกจากยุโรป เพราะการระงับการนำเข้าจากหลายบริษัทนี่เองทำให้ราคาในตลาดรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นมาก 

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?