TH EN
A A A

นายกออสซี่ส่งเสริมเนื้อออสซี่ในตลาดญี่ปุ่น

19 มิถุนายน 2551    4816 ครั้ง

              เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  Kevin Rudd นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ช่วยส่งเสริมเนื้อออสเตรเลียโดยช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการแจกตัวอย่างเนื้อออสเตรเลียให้กับผู้จับจ่ายซื้อสินค้าที่ห้าง  Jusco ในญี่ปุ่น

             ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกเนื้อวัวใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย  และเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออก red meat ของออสเตรเลีย  ออสเตรเลียกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนธันวาคม  2546 เมื่อเนื้อสหรัฐฯถูกห้ามนำเข้าเนื่องจากปัญหาโรควัวบ้า

            การเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีขึ้นหลายวันก่อนถึงวันพ่อ (15 มิถุนายน) ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการบริโภคเนื้อวัวสูงมาก    เป็นเทศกาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากคริสมาสต์สำหรับการค้าปลีกในญี่ปุ่น  ครอบครัวญี่ปุ่นจะปรุงอาหารรับประทานที่บ้านซึ่งส่วนมากจะเป็นบาร์บีคิว และนิยมใช้เนื้อซึ่งถือเป็นอาหารสำหรับการเฉลิมฉลองในญี่ปุ่น  ดังนั้นสมาคมปศุสัตว์และเนื้อของออสเตรเลียประจำญี่ปุ่นก็ได้ทำการส่งเสริม Aussie Beef  Father’s Day ซึ่งรวมทั้งการลงโฆษราในหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ  รวมทั้งมีการแจกตัวอย่างสินค้าในห้าง 1,800 วัน  รวมทั้งมีการชิงโชครางวัลนับร้อยสำหรับผ็ซื้อเนื้อออสเตรเลียด้วย

ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?