TH EN
A A A

บราซิลนำเข้าเนื้อแกะจากออสเตรเลียอีกครั้ง

8 กรกฎาคม 2567   

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 Murray Watt รัฐมนตรีกระทรวงวิชาการเกษตร การประมงและป่าไม้ออสเตรเลีย Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) กล่าวแสดงความยินดีในกรณีบราซิลอนุญาตนำเข้าเนื้อแกะ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแกะ และเครื่องในแกะที่สามารถทานได้ของออสเตรเลียอีกครั้ง หลังระงับการนำเข้าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของบราซิลตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ตลาดเนื้อสัตว์บราซิลนั้นมีขนาดใหญ่และกำลังเติบโต การอนุญาตนำเข้าเนื้อแกะออสเตรเลียของบราซิลอีกครั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของออสเตรเลีย

 

 

ที่มา : DatamarNews : สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?