TH EN
A A A

ชิลีไฟเขียว เครื่องในสัตว์ที่บริโภคได้จากบราซิล เป็นความสำเร็จในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเป็นรายการที่ 74 ของปีนี้

8 กรกฎาคม 2567   

                ไม่นานมานี้รัฐบาลชิลีเพิ่งอนุญาตนำเข้าเครื่องในสัตว์ที่สามารถบริโภคได้ของสัตว์ปีก, สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสุกรจากบราซิล ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหาร (MAPA) และกระทรวงการต่างประเทศบราซิล (MRE) ในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์จากซากสัตว์ที่ถูกฆ่า ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในปี 2566 ชิลีอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรจากบราซิลหลายรายการ เช่น ผลมะละกอสด, สารพันธุกรรมสัตว์ปีกจากไก่งวงและนกกระทา และอื่นๆ จากรายงานข่าวพบว่าระหว่างปี 2565-2566 บราซิลส่งออกสินค้าเกษตรไปชิลีเพิ่มขึ้น 6.5% หรือเพิ่มจากมูลค่าประมาณ 1.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากนับเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม หรือ 5 เดือนแรกของปี 2567 บราซิลส่งออกสินค้าเกษตรไปชิลีแล้วเป็นมูลค่าประมาณ 733 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ถึง 51%
                ทั้งนี้บราซิลประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในปี 2024 แล้ว 74 รายการใน 31 ประเทศ หากรวมกับผลงานในปี 2023 จะคิดเป็นตลาดใหม่ 152 รายการใน 52 ประเทศ

 

ที่มา : DatamarNews สรุปโดย :  มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?