TH EN
A A A

อาร์เจนตินาเปิดตัวมาตรฐานการรับรองเนื้อวัว รองรับกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของ EU

21 มิถุนายน 2567   

                    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันส่งเสริมเนื้อวัวอาร์เจนตินา (IPCVA) นำเสนอระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานเนื้อวัวที่มาจากพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (deforestation-free beef) ต่อหน่วยงานของสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ที่กำหนดให้สินค้าโภคภัณฑ์ 7 รายการ ได้แก่ กาแฟ ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม โกโก้ ยางพารา ไม้ รวมวัว และผลิตภัณฑ์ เช่น หนังสัตว์ ที่จะนำเข้ามายังสหภาพยุโรปต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2568
                    ระเบียบปฏิบัติการดังกล่าวใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีความยั่งยืน และรวบรวมการตรวจสอบและรับรองตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ EUDR รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงผู้นำเข้าไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งรู้จักกันในชื่อ VISEC จัดทำโดย IPCVA เพื่อให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกใช้ใบรับรอง VISEC เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามกฎระเบียบ EUDR อย่างไรก็ตาม การรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรป
                    ทั้งนี้ อาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกวัวรายใหญ่ ต้องการเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวที่ยั่งยืนอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศในการลดการตัดไม้ทำลายป่า 


ที่มา : DatamarNews สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?