TH EN
A A A

ระบาดต่อเนื่อง สหรัฐฯ พบไข้หวัดนกในฝูงโคนมเพิ่มอีก 1 รัฐ

14 มิถุนายน 2567   

                    รัฐที่ 10 ของประเทศ! สหรัฐฯ รายงานพบไข้หวัดนกระบาดในฝูงโคนมที่รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันมีฝูงสัตว์ติดเชื้อชนิดดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 80 ฝูงทั่วประเทศ รวมทั้งมีคนติดเชื้อไปแล้วกว่า 3 ราย แม้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) จะออกมาตรการป้องกันการระบาดโดยให้ทำการทดสอบเชื้อในวัวนมและให้เคลื่อนย้ายเฉพาะวัวที่มีผลการทดสอบเชื้อเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ก็ตาม
                    ก่อนหน้านี้ USDA ได้ยืนยันว่าเชื้อไวรัส H5N1 ที่ฟาร์มสัตว์ปีกอย่างน้อย 5 รัฐ เป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับที่ตรวจพบในฟาร์มโคนม และรัฐไอโอวาเผยว่า “จีโนมของไวรัสที่ตรวจพบในฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ในสัปดาห์ที่แล้วมีความสอดคล้องกับตัวแปรที่พบในฟาร์มโคนมที่ติดเชื้อในรัฐอื่น ๆ” และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งจัดลำดับ DNA ของไวรัสที่ตรวจพบในฝูงไก่งวงและฝูงโคนมที่ติดเชื้อเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อค้นหาที่มาของการระบาด
                    นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐไอโอวามีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องผู้ผลิตสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยการจำกัดผู้มาเยือน รวมทั้งให้ผู้ผลิตและเกษตรกรรายงานสถานการณ์ต่อหน่วยงาน หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติ

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?