TH EN
A A A

กลุ่ม PAN ใน UK เรียกร้องให้แบน PFAS ในอาหาร หลังตรวจพบในผลผลิตมากกว่า 50%

5 มิถุนายน 2567   

                    กลุ่มรณรงค์ Pesticide Action Network (PAN) ของสหราชอาณาจักรเรียกร้องให้แบนสารเคมีตลอดกาล PFAS หลังพบสารดังกล่าวในตัวอย่างผลผลิตมากกว่า 50% ของตัวอย่างที่ทดสอบ ในขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะใช้วิธีการจำกัดการใช้ที่เข้มงวด
                    โดยกลุ่มรณรงค์ PAN ตรวจพบ Polyfluoroalkyl substances (PFAS) ในอาหารหลายชนิดที่มีการบริโภคในชีวิตประจำวันและมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของมนุษย์อันเป็นผลมาจากการวิจัยครั้งใหม่ กลุ่มรณรงค์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรหยุดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 25 ชนิดในการผลิตอาหาร
                    อย่างไรก็ตาม กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร (Defra) ภายใต้รัฐบาลแย้งว่า จากผลการตรวจสอบในปี 2565 ตัวอย่างส่วนใหญ่ (98%) เป็นไปตามข้อกำหนดของปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRL) มีเพียง 2% ที่มีปริมาณตกค้างเกินค่า MRL นอกจากนี้ Defra ยังได้กำหนดค่า MRL ในอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ไว้อย่างเข้มงวด โดยกำหนดค่าการตกค้างไว้ต่ำกว่าระดับที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพประชาชน
                    PFAS (โพลีฟลูออโรอัลคิล) เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีประมาณ 12,000 ชนิด โดยพบได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะเคลือบสารกันรอย และยาฆ่าแมลงบางชนิด มีงานวิจัยระบุว่าสารดังกล่าวสามารถตกค้างได้ในสิ่งแวดล้อมและสะสมในร่างกายสิ่งมีชีวิตจึงถูกเรียกว่า สารเคมีตลอดกาล (Forever chemical) และบางงานวิจัยพบว่ามีการเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง เช่น ความเสี่ยงโรคมะเร็ง นอกจากนี้ กลุ่มรณรงค์ PAN แสดงความกังวลว่า เด็กอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เช่น น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ โตเร็วในวัยแรกรุ่น 
                    ทั้งนี้ UK กำลังเผชิญกับความท้าทายในการที่กลุ่มรณรงค์ PAN พยายามเรียกร้องให้รัฐบาล UK สั่งห้ามสารกำจัดศัตรูพืช PFAS 25 ชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน และเรียกร้องให้สนับสนุนเกษตรกรโดยหาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย PFAS-free economy ภายในปี 2578

 

ที่มา : ingredients network.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?