TH EN
A A A

ฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องชาวประมงกุ้ง

28 พฤษภาคม 2567   

                    ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกานำเสนอร่างกฎหมายปกป้องชาวประมงกุ้งสหรัฐฯ หรือ Save Our Shrimpers Act เพื่อห้ามไม่ให้รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ หรือการแปรรูปกุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปกป้องผู้ทำประมงกุ้งในประเทศ 
                    เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ เช่น หลุยเซียนา เท็กซัส มิสซูรี นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา และแอละแบมา ออกมาให้การสนับสนุนและระบุว่าอุตสาหกรรมกุ้งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับรัฐ การทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรมกุ้งต้องเผชิญกับราคาที่ตกต่ำที่สุดในช่วงที่ผ่านมา และไม่ควรนำเงินจากผู้เสียภาษีที่กว่าจะได้มาไปใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับคู่ค้าของสหรัฐฯ หากสามารถตัดงบกองทุนช่วยเหลือที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ มอบให้แก่สถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อนำไปช่วยเหลือการเพาะเลี้ยงกุ้งในต่างประเทศได้ จะช่วยส่งผลให้ผู้ทำประมงกุ้งในประเทศไม่เสียเปรียบ จึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องสินค้าประมงจากอ่าวเม็กซิโก และให้ความสำคัญกับการผลิตในประเทศเป็นลำดับแรก 
                    พันธมิตรกุ้งภาคใต้ หรือ Southern Shrimp Alliance (SSA) เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการที่สถาบันระดับโลก รวมถึงธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) สนับสนุนงบประมาณหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการช่วยเหลือการเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างประเทศ กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้ผู้แทนสหรัฐฯ ที่อยู่ในสถาบันการเงินระหว่างประเทศออกเสียงคัดคัานการให้ความช่วยเหลือการส่งออกที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในสหรัฐฯ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติที่สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวเห็นว่ามีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว 
                    ทั้งนี้ ร่างกฎหมาย Save Our Shrimpers Act ยังกำหนดให้หน่วยเฝ้าระวังของรัฐบาลสามารถสืบสวนในประเด็นเหล่านี้ และให้มีการสรุปในรายงานประจำปีที่ส่งให้สภาคองเกรสด้วยว่า ผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ ในสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ ในปัจจุบันหรือไม่ ร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีกระบวนการสอบสวน และรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน สภาพการผลิตที่ไม่ถูกสุขอนามัยและการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมกุ้งของอินเดีย SSA ยังเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มกุ้งจากอินเดียเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับประจำปี 2567 ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกวุฒิสภาหลายรายเสนอร่างกฎหมายเพื่อตอบโต้การอุดหนุนของรัฐบาลอินเดียต่ออุตสาหกรรมกุ้งของตน โดยการขึ้นภาษีสินค้ากุ้งที่นำเข้าจากอินเดีย ตลอดจนเสนอร่างกฎหมายชุมชนที่ยืดหยุ่น หรือ Resilient Communities Act เพื่อนำเงินภาษีที่เก็บได้จากกุ้งนำเข้าไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากการนำเข้าเหล่านั้น
                    สามารถอ่านสรุปข่าวเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพิ่มเติมได้ที่: https://www.opsmoac.go.th/dc-news-preview-461291791001

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?