TH EN
A A A

ยูเออีช่วยฟิลิปปินส์เรื่องฮาลาล

12 มิถุนายน 2551   
            
Khaleej  Times ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2551 รายงานว่าฟิลิปปินส์จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบป่าชายเลนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในขณะที่ยูเออีจะช่วยฟิลิปปินส์ในการพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาลไปยูเออีซึ่งในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น  395 เป็น 73.5 ล้าน Dh หรือ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ซึ่งยูเออีเห็นว่าฟิลิปปินส์ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนกดังนั้นจะเป็นแหล่งที่ดีในการจัดหาไก่ฮาลาล
           Arthur Yap  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอความร่วมมือระหว่าง  2 ประเทศระหว่างการเยือนของฟิลิปปินส์ที่ยูเออี  โดยยูเออีจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์พัฒนาระบบการรับรองระบบงานด้านอาหารฮาลาลของฟิลิปปินส์และการให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน  โดยเป็นข้อเสนอความร่วมมือด้านการเกษตร ประมงซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะลงนามในกรุงมะนิลาอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคมนี้  สินค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจามูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป เช่น  กะทิ มะพร้าว ผักและผลไม้สด  ขนมหรืออาหารพื้นเมือง
 
ที่มา  :  The Halal Journal

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?