TH EN
A A A

บรูไนเริ่มรับรองภัตตาคารฮาลาล

11 มิถุนายน 2551   

            Borneo Bulletin ประจำวันที่  4 เมษายน 2551 รายงานว่า   บรูไนจะเริ่มการรับรองฮาลาลใหม่ใช้สำหรับภัตตาคารในบรูไนโดยจะดำเนินการในปีนี้   การรับรองนี้จะจำแนกว่าภัตตาคารใดที่เหมาะสมสำหรับชาวมุสลิมที่จะบริโภคอาหารได้และภัตตาคารใดไม่หมาะสม  และให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในแผนกควบคุมอาหารฮาลาลในการสั่งปิดภัตตาคารถ้ามีความจำเป็นจากก่อนหน้านี้การสั่งปิดภัตตาคารจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อมีปัญหามาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยเท่านั้น 

            มาตรการดังกล่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจาก รักษาการผู้ช่วยแผนกควบคุมอาหารฮาลาลอันเป็นผลเนื่องจากการระดมตรวจสอบภัตตาคารหลายสาขาในปลายเดือนมีนาคมจากการร้องเรียนของผู้บริโภคซึ่งสงสัยเกี๊ยวซ่าหรือที่ชาวบรูไนเรียกกันว่า Tau มีเอนไซน์หมูอยู่


ที่มา  :  The Halal Journal

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?