TH EN
A A A

สหรัฐฯ พบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักผลไม้นำเข้า

29 เมษายน 2567   

                    หน่วยงานสนับสนุนผู้บริโภคที่ไม่แสวงหากำไรแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า พบการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชระดับสูงสุดในผักและผลไม้สด แช่แข็ง และกระป๋อง รวมถึงผักออร์แกนิคที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ
                    จากการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ 100 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อน 65 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นสินค้าจากเม็กซิโก 52 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นสตรอว์เบอร์รี่แช่แข็ง และถั่วเขียวทั้งที่นำเข้าและที่ผลิตในประเทศ รวมถึงถั่วเขียวออร์แกนิกที่พบสารอะซีเฟต (acephate) ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) ในระดับที่มีนัยสำคัญ สารดังกล่าวจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (United States Environmental Protection Agency: EPA) ห้ามใช้กับถั่วเขียวในปี 2554
                    ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความเข้มงวดของกระบวนการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชตามประกาศของ EPA และข้อกำหนดของสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค


ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?