TH EN
A A A

อนุมัติแล้ว EU ขยายเวลาปลอดภาษีนำเข้าอาหารจากยูเครน

26 มีนาคม 2567   

                    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราว (Provisional agreement) ในการขยายเวลาการปลอดภาษีการนำเข้าสินค้าที่ส่งออกจากยูเครนออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2568 แล้ว โดยมีข้อจำกัดในการนำเข้าธัญพืชเช่น การใช้มาตรการระงับการนำเข้าแบบฉุกเฉิน (emergency brake) กับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ไข่ และน้ำตาล ซึ่งหมายความว่าสหภาพยุโรปสามารถเก็บภาษีนำเข้าได้หากการนำเข้านั้นเกินระดับเฉลี่ยของปี 2565 และ 2566
                    อย่างไรก็ตาม รัฐสภายุโรปและประธานสหภาพยุโรปเห็นพ้องกันว่าจะเพิ่มข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ธัญพืช และน้ำผึ้งเข้าไปในรายการสินค้าที่จำกัดการนำเข้า โดยใช้ค่าเฉลี่ยของการนำเข้าปี 2565 และ 2566 เป็นเกณฑ์การพิจารณา และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
                    ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปอย่างฝรั่งเศส กล่าวว่า “ปริมาณการนำเข้าสูงสุดควรอิงตามค่าเฉลี่ยของปี 2564 - 2566 และควรรวมธัญพืชอี่น ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวสาลี” ซึ่งยูเครนก็ได้กล่าวว่า “การใช้มาตรการการระงับการนำเข้าฉุกเฉินโดยอิงจากค่าเฉลี่ยการนำเข้าปี 2565 และ 2566 นั้นสามารถยอมรับได้ แต่ไม่ควรนำข้อมูลการนำเข้าปี 2564 มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา”

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?