TH EN
A A A

สหรัฐฯ อนุญาตให้กลับมาใช้คลอไพริฟอสได้อีกครั้ง อย่างน้อยในปี 2567

19 มีนาคม 2567   

                    เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา หรือ EPA (Environmental Protection Agency) เพิกถอนมาตรฐานปริมาณการตกค้างในอาหาร (Food Tolerances) สำหรับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน ฟอสเฟตชนิดคลอไพริฟอส เพื่อให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาคดีที่สนับสนุนการห้ามใช้สารดังกล่าว แม้จะระบุวิธีการใช้งาน 11 รูปแบบที่อาจอนุโลมให้ใช้ได้โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยง แต่การฟ้องร้องครั้งที่ 2 ต่อ EPA เพื่อประท้วงผลการพิจารณา ส่งผลให้การเพิกถอนก่อนหน้าต้องถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 หมายความว่า เกษตรกรไม้ผลยืนต้นซึ่งเคยพึ่งพาการใช้คลอไพริฟอส (เช่น Lorsban, Govern, Warhawk) เพื่อฉีดพ่นไล่แมลงดูดน้ำเลี้ยงหรือฉีดพ่นลำต้นหลังดอกบานเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้น สามารถกลับไปใช้เกณฑ์มาตรฐานเดิมที่อนุญาตให้ตกค้างได้ในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยในฤดูกาลผลไม้ของปี 2567 นี้ 
                    ทั้งนี้ หากเกษตรกรยังคงมีคลอไพริฟอสคงคลัง สามารถนำออกมาใช้งานได้ในช่วงฤดูกาลปี 2567 ช่วงต้นไม้กำลังออกผล อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สารคลอไพริฟอสและมาตรฐานสารตกค้างตามที่ผู้ผลิต ผู้ซื้อ หรือตลาดส่งออกบังคับใช้ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีคลอไพริฟอสอยู่ในฟาร์ม อาจหาซื้อสารดังกล่าวได้ยากขึ้น เนื่องจาก ผู้ประกอบการหลายรายสมัครใจยกเลิกการขอขึ้นทะเบียนสารนี้แล้ว นอกจากนี้ สารที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ 
                    คาดว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2567 EPA จะดำเนินการเพิกถอนมาตรฐานการตกค้างสารคลอไพริฟอสทั้งหมด ยกเว้น 11 รูปแบบที่อนุญาตให้ใช้ โดยใน 11 รายการนี้ อย่างน้อยในรัฐมิชิแกนจะยังคงมีมาตรฐานสารคลอไพริฟอสตกค้างสำหรับแอปเปิ้ล พีช และเชอร์รี่ทาร์ต (Tart cherries) แต่ไม่รวมเชอร์รี่หวาน (Sweet cherries) ดังนั้น แม้จะสามารถใช้คลอไพริฟอสสำหรับพืชผลเหล่านี้ได้ในช่วงนี้ แต่เกษตรกรจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกอื่นเพื่อกำจัดศัตรูพืชไว้ด้วย เช่น 
                    •  สอดส่องหรือใช้เครื่องมือติดตามที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบว่ามีศัตรูพืชชนิดใดและเมื่อใดกำลังรบกวน เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
                    •  ขัดขวางการแพร่สารฟีโรโมน (Pheromone) ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างน้อย 5 เอเคอร์ เพื่อไม่ให้ศัตรูพืชมีการผสมพันธุ์ เช่น หนอนเจาะต้นด็อกวูด (Dogwood boere) และหนอนเจาะต้นพีช 
                    •  ผสมกับสารที่ช่วยให้เกาะติดลำต้นได้ดีขึ้น (Spreader-sticker) เพื่อยืดอายุให้สารสเปรย์ตกค้างอยู่ที่ลำต้นได้ยาวนานที่สุด 
                    •  ปรับเครื่องฉีดพ่นให้ครอบคลุมส่วนใบให้ได้มากที่สุด 
                    •  เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัยของศัตรูพืช เนื่องจากจะมีการปกป้องตามธรรมชาติ เช่น ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ใบไม้ที่ม้วนงอ หรือสร้างเปลือกแข็งมาหุ้มตัว (Waxy scales)
                    ผู้ที่สนใจสามารถอ่านสรุปข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มเติมได้ที่: https://www.opsmoac.go.th/dc-news-preview-461091791792

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?