TH EN
A A A

สหภาพยุโรปเตรียมขยายเวลาปลอดภาษีนำเข้าอาหารจากยูเครนอีก 1 ปี

15 มีนาคม 2567   

                    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะกรรมาธิการด้านการค้าของสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการปลอดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกจากยูเครนไปยังสหภาพยุโรปจนถึงเดือนมิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์การประท้วงของเกษตรกรและคนขับรถบรรทุกในสหภาพยุโรปที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการนำเข้าสินค้าจากยูเครน อาจทำให้การขยายเวลาครั้งนี้มีข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น เช่น การใช้มาตรการระงับการนำเข้าแบบฉุกเฉิน (emergency brake) กับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ไข่และน้ำตาล ซึ่งหมายความว่าสหภาพยุโรปสามารถเก็บภาษีนำเข้าได้หากการนำเข้านั้นเกินระดับเฉลี่ยของปี 2565 และ 2566
                    นอกจากนี้ กฎหมายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการนำเข้าอีกหลายฉบับที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอไว้ เช่น การเพิ่มน้ำผึ้งและธัญพืชลงในรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องระงับการนำเข้าก็ได้ถูกคณะกรรมาธิการฯ ตีตกไป ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภาจะยืนยันการขยายเวลาดังกล่าวในสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าสู่กระบวนการอนุมัติขั้นสุดท้ายต่อไป

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?