TH EN
A A A

การเคลื่อนไหวเรื่องไขมันทรานส์ในฟาส์ตฟู้ดสหรัฐ

5 มิถุนายน 2551   
               การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เรื่องไขมันทรานส์ (trans fat) ได้ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งแล้วในสหรัฐเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเมื่อ Macdonald ยักษ์ใหญ่วงการฟาสต์ฟู้ดได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันผสมระหว่างคาโนลา  ข้าวโพดและถั่วเหลืองในอาหารทอด(deep fried products) ซึ่งแสดงความพยายามในการกำจัดไขมันทรานส์ออกไปจากผลิตภัณฑ์
 
               ไขมันทรานส์มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันผลกระทบด้านลบดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่การห้ามใช้ไขมันทรานส์ในภัตตาคารในนครนิวยอร์ค  และเมืองชิกาโกและบอสตันก็กำลังพยายามดำเนินมาตรการเดียวกันกับนิวยอร์ค
 
                Macdonald  พยายามอย่างยิ่งในการแก้ไขภาพลักษณ์ด้านอาหารสุขภาพของตนเอง  มาตรการดังกล่าวนี้ซึ่งประกาศโดย  Jim Skinner ผู้จัดการบริหารของ Macdonald จะเป็นการสื่อสารถึงผู้บริโภคให้เลือกอาหารที่มีปลอดไขมันทรานส์ของ  Macdonald  แทน  นับเป็นโอกาสทางการตลาดเพราะผู้บริโภคให้ความสนใจในการอ่านฉลากเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ปลอดไขมัน ทรานส์มากขึ้น
 
               ถึงแม้ว่าจะมีการพบไขมันทรานส์ตามธรรมชาติในเนื้อและน้ำนม  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในกระบวนการ partial  hydrogenation ของน้ำมันพืช (PHVO)  เพื่อทำให้น้ำมันพืชมีความคงตัวขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาหารที่หลากหลาย hydrogenate fat มีการใช้อย่างแพร่หลายในอาหารมาเป็นศตวรรษ  แต่ความกลัวเรื่องไขมันทรานส์ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารพยายามหาทางเลือกใหม่ที่ให้คุณสมบัติเหมือนกันแต่ไม่ก่ออันตรายแก่ผู้บริโภค
 
               ก่อนหน้านี้มีกลุ่ม Bantransfat ที่รณรงค์ต่อต้าน  Macdonald เรื่องนี้  โดยระบุว่าล้มเหลวในการเปลี่ยนการใช้น้ำมันที่ไม่มีไขมัน ทรานส์ทั้งที่ได้ประกาศนโยบายในปี 2546  ซึ่งกลุ่มนี้มีบทบาทในการช่วยนครนิวยอร์คให้พัฒนาและออกกฎหมายห้ามใช้ไขมันทรานส์ในภัตตาคาร  และการร่วมจัดทำเมือง Tiburan ในแคลิฟอร์เนียให้เป็นเมืองปลอดไขมันทรานส์แห่งแรก
 
               Macdonald ใช้งบประมาณ  8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการดำเนินการด้านกฎหมาย 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐบริจาคให้สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา และ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อประชาสัมพันธุ์ให้ผู้บริโภคทราบแผนงานเรื่องไขมันทรานส์ของบริษัทตนเอง
 
ที่มา : Food navigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?