TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากญี่ปุ่น

30 มกราคม 2567   


             เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Centre for Food Safety - CFS) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการอาหารและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมฮ่องกงได้ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงไข่ จากจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการระงับในครั้งนี้เป็นผลมาจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง จึงทำให้ทางการฮ่องกงออกประกาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศ 
             โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ฮ่องกงนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งประมาณ 1,080 ตัน และไข่ประมาณ 208.4 ล้านฟองจากญี่ปุ่น

 

 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?