TH EN
A A A

กิมจิสร้าง Soft Power ดันเกาหลีใต้ส่งออกไกลกว่า 93 ประเทศทั่วโลก

19 มกราคม 2567   

                    กรมศุลกากรเกาหลีใต้เผยว่า เดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2566 เกาหลีใต้สามารถส่งออกกิมจิได้มากถึง 93 ประเทศทั่วโลก จากเมื่อ 10 ปีที่แล้วส่งออกได้เพียง 32 ประเทศ ถือเป็นการส่งออกที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความนิยมรับประทานอาหารเกาหลีที่เพิ่มขึ้น 
                    ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2566 เกาหลีใต้ส่งออกกิมจิ 10.1% ต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 10.1% ต่อปี หรือประมาณ 37,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 และมีแนวโน้มจะทำลายสถิติการส่งออก 89 ประเทศในปี 2564 หากการส่งออกมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เกาหลีใต้ส่งออกกิมจิไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฮ่องกง ไต้หวัน และออสเตรเลีย ตามลำดับ

 

ที่มา : KBS WORLD Radio สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?