TH EN
A A A

โปแลนด์สั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับคนอายุต่ำกว่า 18 ปี

18 มกราคม 2567   

                    โปแลนด์กฎออกระเบียบเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลัง และมีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยกฎระเบียบใหม่นี้ได้กำหนดนิยามของเครื่องดื่มชูกำลังว่าเป็น “เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือทอรีน (Taurine) เกิน 150 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยไม่รวมสารธรรมชาติ” และห้ามไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนี้ภายในโรงเรียน สถานศึกษา และตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเครื่องดื่มชูกําลังต้องระบุข้อความ "เครื่องดื่มชูกําลัง (Energy drink)" ไว้บนบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย
                    ทั้งนี้ ผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 2,000 PLN (ประมาณ 18,000 บาท) และผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจถูกปรับสูงสุดถึง 200,000 PLN (ประมาณ 1,800,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?