TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ขยายเวลาลดภาษีนำเข้าข้าวและอาหาร รับมือภาวะเงินเฟ้อ

16 มกราคม 2567   

                    ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ของฟิลิปปินส์ ได้อนุมัติการขยายเวลาการลดภาษีข้าวและอาหารอื่น ๆ จนถึงสิ้นปี 2567 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาจากการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะแห้งแล้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
                    ฟิลิปปินส์มีการปรับอัตราภาษีนำเข้าครั้งแรกเมื่อปี 2564 เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศและจำเป็นต้องขยายออกไปจนถึงสิ้นปี 2567 โดยจะลดภาษีนำเข้าสำหรับข้าว ข้าวโพด และเนื้อหมู
                    มาร์กอส กล่าวว่า การขยายเวลาข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าข้าว ข้าวโพด และเนื้อสัตว์จะมีราคาที่สมเหตุสมผลจากผลกระทบของเอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าและภัยคุกคามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ จะคงอัตราภาษีนำเข้าข้าวไว้ที่ 35% ข้าวโพด 5%-15% และผลิตภัณฑ์เนื้อหมู 15% - 25%
                    อนึ่ง อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 4.1% แต่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 6.2% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ที่ 2% ถึง 4% 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?