TH EN
A A A

จีนยกเลิกการห้ามนำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวัน

16 มกราคม 2567   

                    รัฐบาลจีนประกาศว่า จีนจะกลับมานำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวันอีกครั้ง หลังจากสร้างความไม่พอใจให้กับไต้หวันด้วยการยุติการลดภาษีสำหรับการนำเข้าสารเคมีบางชนิดในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งของไต้หวัน โดยกล่าวหาว่าไต้หวันละเมิดข้อตกลงทางการค้า
                    เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 จีนออกคำสั่งห้ามนำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวัน โดยระบุว่าตรวจพบสารเคมีต้องห้าม ซึ่งไต้หวันปฎิเสธข้อกล่าวหาและไม่พอใจกับคำสั่งห้ามในครั้งนี้ 
                    สำนักงานกิจการไต้หวันของจีน (China's Taiwan Affairs Office) ระบุว่า ตัวแทนอุตสาหกรรมไต้หวันได้ไปเยือนจีนและให้ข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้ได้รับการอนุมัติให้สามารถส่งออกปลาเก๋าได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรของไต้หวัน กล่าวว่า “จีนกำลังตัดสินใจด้วยปัจจัยทางการเมืองว่าบริษัทไต้หวันรายใดสามารถกลับมาส่งออกปลาเก๋าได้อีกครั้ง และพยายามแบ่งแยกชาวประมงไต้หวัน รวมทั้งกล่าวว่าในระหว่างกระบวนการนี้ พวกเขาไม่ได้ปรึกษากับเราและไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ในการกักกันผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมของไต้หวันไม่มีกฎเกณฑ์ทางการตลาดที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม”
                    ทั้งนี้ จีนได้ผ่อนปรนการห้ามนำเข้าสับปะรด น้อยหน่า และชมพู่ของไต้หวันแล้ว หลังจากมีคำสั่งห้ามนำเข้าโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับศัตรูพืช 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?