TH EN
A A A

ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัยไข้หวัดนกเป็น “ระดับสูง"

26 ธันวาคม 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ฝรั่งเศสได้เพิ่มระดับความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกจากปานกลาง เป็น สูง หลังพบสัตว์ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ฟาร์มสัตว์ปีกต้องจำกัดบริเวณการเลี้ยงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้ ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสได้ตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งแรกในฤดูกาล ณ ฟาร์มแห่งหนึ่ง ในเมือง Brittany ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และการระบาดในไก่งวง ในจังหวัด Somme ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
                    ระดับความเสี่ยง “สูง” หมายความว่า สัตว์ปีกทั้งหมดควรเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรค แม้ว่าไข้หวัดนกจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่การแพร่ระบาดของโรคยังคงเป็นข้อกังวลสำหรับรัฐบาลและอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เพราะอาจสร้างความเสียหายต่อฝูงสัตว์ปีก และเกิดข้อจำกัดทางการค้า รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่มนุษย์
                    เพื่อรับมือกับโรคไข้หวัดนก ฝรั่งเศสได้เริ่มรณรงค์การฉีดวัคซีนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยจำกัดเฉพาะเป็ด เนื่องจากเป็ดสามารถแพร่เชื้อได้โดยง่าย การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในฤดูกาลนี้ทำให้
กลยุทธ์ในการฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสเป็นที่น่าจับตามองว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยฝรั่งเศสตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนในเป็ดมากกว่า 60 ล้านตัว แต่สิ้นเดือนที่ผ่านมามีเป็ดได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียง 70% เท่านั้น และมีเพียง 40% ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 
                    ไข้หวัดนกทำให้มีการฆ่าสัตว์ปีกจำนวนหลายร้อยล้านตัวทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปกติจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว จากอุณหภูมิที่ลดลงและการอพยพของนกป่า และแพร่กระจายไปยังหลายประเทศของยุโรปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?