TH EN
A A A

ตลาดเก็งเวียดนามปล่อยขายสต๊อคข้าวล๊อตใหญ่

30 พฤษภาคม 2551    4798 ครั้ง

      ผลผลิตข้าวเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นถึง 60% ในขณะที่ราคาขายข้าวในไทยลดลง 13% จากราคาที่เคยสูงในสัปดาห์ที่ผ่านมา  เป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลผลิตมากขึ้นและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีนี้  ซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลของตลาดต่อสถานการณ์ข้าวในเอเชียลงได้

      รายงานของสำนักสถิติเวียดนามระบุว่า  เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูหนาว - ฤดูใบไม้ผลิสำหรับการส่งออกได้ถึง 11.5 ล้านตันเพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า   และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้งต้น 3.9%  ทั้งนี้สื่อมวลชนของเวียดนามคาดว่า   เวียดนามอาจตั้งราคาข้าวส่งออกล๊อตหน้าอย่างน้อย 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  ขณะเดียวกันคาดว่าผลผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วงจะเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ผักผลไม้และพืชอื่นๆ  เปลี่ยนพื้นที่มาปลูกข้าวแทนจนพื้นที่เพาะปลูกข้าวขยายไปถึง 6.925  ล้านไร่

      มาตรการห้ามส่งออกข้าวของเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่ 2 ของโลกจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม  ขณะเดียวกัน กัมพูชาได้ยุติมาตรการห้ามส่งออกข้าวในสัปดาห์นี้เช่นกัน

ที่มา  :  รอยเตอร์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?