TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์จัดตั้งบอร์ดรับรองฮาลาล

8 กันยายน 2549    4821 ครั้ง

               ผู้นำศาสนาอิสลามใน AYMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารชาวมุสลิม และอื่นๆได้เห็นชอบมาตรฐานการรับรองฮาลาล รวมทั้งจัดตั้งบอร์ดรับรองฮาลาล (Halal certification board) แล้ว โดยมุ่งหวังจะเจาะตลาดอาหารฮาลาลของโลกมูลค่า 150 พันล้าน US$

               ทั้งนี้บอร์ดรับรองฮาลาลจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2549 นี้

GENERAL SANTOS CITY

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?