TH EN
A A A

จีนเคลื่อนไหวหลังกลุ่มสมาชิก G7 กดดันให้ยกเลิกการจำกัดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น

8 ธันวาคม 2566   

                     จีนเรียกร้องให้กลุ่มมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมในเครือ G7 ปฏิบัติตัวเป็นกลางเพื่อรักษาระเบียบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เป็นปกติ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ G7 เรียกร้องให้จีนยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากญี่ปุ่น จากกรณีการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งจีนมองว่าจะทำลายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงขัดขวางความมั่นคงและเสถียรภาพด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก


ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?