TH EN
A A A

รัสเซียตรวจพบเชื้อไวรัส ToBRFV ในมะเขือเทศที่นำเข้าจากจีน

1 ธันวาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงาน Rosselkhoznadzor ของรัสเซียได้ตรวจยึดมะเขือเทศที่นำเข้าจากจีน บริเวณด่านควบคุมสุขอนามัยพืชนำเข้า จำนวน 6.7 ตัน เนื่องจากตรวจพบไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (TOBRFV) ซึ่งทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลและผิดรูปในผลมะเขือเทศ สามารถแพร่ระบาดจากการสัมผัสผลที่ติดเชื้อทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่สถาบันภายใต้หน่วยงานดังกล่าวและได้ส่งคืนมะเขือเทศที่ติดเชื้อไปยังผู้ผลิตเพื่อทำลายตามขั้นตอนต่อไป


ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?