TH EN
A A A

เกาหลีใต้พบการระบาดโรค LSD ในฟาร์มโคเพิ่มขึ้นเป็น 97 แห่ง

28 พฤศจิกายน 2566   

                    กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ รายงานว่า พบการระบาดของโรค Lumpy Skin Disease: LSD ที่ฟาร์มโคอีก 2 แห่งในเมืองโคชัง จังหวัดชอลลาเหนือ ทำให้ปัจจุบันมีการระบาดของโรค LSD ทั้งหมด 97 แห่งครอบคลุม 31 เมืองทั้งเกาหลีใต้
                    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกักกันได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับโคทั่วประเทศ อีกทั้งคัดแยกและกำจัดโคที่ติดเชื้อจากฟาร์มที่มีการระบาดในเมืองซอซัน ดังจิน ชองจู ในจังหวัดชองชุง และฟาร์มที่โคชังในจังหวัดชอลลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
                    โรค LSD เป็นไวรัสที่แพร่กระจายโดยมีแมลงเป็นพาหะ เช่น แมลงวันและยุง โคที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้และเป็นก้อนเนื้อที่ผิวหนังซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ในมนุษย์


ที่มา : KBS WORLD สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?