TH EN
A A A

เวียดนามผู้ส่งออกอบเชยรายใหญ่ของโลก

27 พฤศจิกายน 2566   

                    การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมอบเชยที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ระบุว่า เวียดนามเป็นประเทศแรกของโลกที่ส่งออกอบเชย ซึ่งในปีที่แล้วอบเชยเวียดนามมีผลผลิตถึง 18.2% ของผลผลิตอบเชยทั่วโลก และมีส่วนแบ่งการส่งออก 34.4% โดยมีอินเดียเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา และบังคลาเทศ ตามลำดับ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2023 เวียดนามสามารถส่งออกอบเชยไปต่างประเทศจำนวน 74,744 ตัน สร้างรายได้ 220.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.2% แต่ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
                    Hoang Thi Lien ประธานสมาคมพริกและเครื่องเทศของเวียดนาม (VPSA) กล่าวว่า เวียดนามยังคงขาดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอบเชยที่ยั่งยืน ขณะที่ Trieu Van Luc รองอธิบดีกรมป่าไม้ภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอบเชย รวมถึงการกำหนดกองทุนที่ดินและขนาดของพื้นที่เพาะปลูก การปรับปรุงนโยบายและกลไกการทำงาน การศึกษาวิจัย การคัดเลือกสายพันธุ์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ตลาดผู้บริโภค


ที่มา : Vietnamplus; https://en.vietnamplus.vn/vietnam-worlds-biggest-cinnamon-exporter/271288.vnp สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?