TH EN
A A A

บราซิลอ่วม! เจอภัยแล้งที่อาจคุกคามการส่งออกข้าวโพด

22 พฤศจิกายน 2566   

                     กระทรวงเกษตรของบราซิล ระบุว่า ความแห้งแล้งอย่างรุนแรงในแม่น้ำสายหลักของป่าแอมะซอนอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือของเมืองที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้ต้นทุนสำหรับเส้นทางเดินเรือทางตอนเหนือสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการส่งออกข้าวโพดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความร้อนและความแห้งแล้งผิดปกตินี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการตายของปลาและโลมาน้ำจืดจำนวนมาก รวมทั้งการเข้าถึงอาหารและน้ำดื่มของชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลกลางจึงจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมนุษยธรรม 
                    พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากภัยแล้งกระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกของเมือง Manaus ซึ่งเป็นเมืองหลักของรัฐ Amazonas ขณะที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแอมะซอนและแม่น้ำทาปาคอสไม่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับ เส้นทางเรือบรรทุกระหว่างเมือง Porto Velho และเมือง Itacoatiara ในแม่น้ำ Madeira ยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยลดน้ำหนักการบรรทุกลงเพื่อป้องกันกรณีน้ำในแม่น้ำลดลง อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำที่ต่ำยังคงส่งผลกระทบต่อการเทียบท่าของเรือข้ามมหาสมุทรรอบ ๆ เมือง Manaus ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนนำทางสูงขึ้น และถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกถั่วเหลืองไปแล้ว แต่การส่งข้าวโพดในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 ของปีนี้อาจจะเป็นเรื่องยาก
                    ทั้งนี้ นักอุตุนิยมวิทยาของบราซิล กล่าวว่า ภัยแล้งในแอมะซอนปีนี้อาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และอาจเกิดภัยแล้งต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567 หากปรากฎการณ์เอลนีโญยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก และอุณหภูมิในน่านน้ำเขตร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือยังไม่ลดลง 
                    โดยปกติแล้วในช่วงฤดูแล้ง การเดินเรือในแม่น้ำแอมะซอนค่อนข้างลำบาก การเกิดภัยแล้งที่รุนแรงยิ่งทำให้การเดินเรือนั้นลำบากมากขึ้นไปอีก และแม่น้ำบางสายนั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความก้าวหน้าในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งบราซิลได้รวมเส้นทางการส่งออกทางตอนเหนือเข้าด้วยกันเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการส่งออกธัญพืช

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?