TH EN
A A A

กีวีชวนยุ่นทำ FTA

23 พฤษภาคม 2551   
การเดินทางเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเป้าหมายชักชวนให้ญี่ปุ่นเปิดการเจรจาเขตการค้าเสรีกับนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเจรจาเขตการค้าเสรีกับออสเตรเลียอยู่ อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหารและเกษตรของนิวซีแลนด์ยัง เป็นอุปสรรคต่อญี่ปุ่นเนื่องจากนิวซีแลนด์มีมาตรการอุดหนุนหลายเรื่อง มีการกำหนดโควตา การตั้งกำแพงภาษีสินค้าเกษตรบางรายการสูงมาก นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวว่า สถานการณ์การขาดแคลนอาหารของโลกและราคาอาหารที่สูงขึ้นอาจกำลังสร้างปัญหาให้กับญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้าอาหารมากถึง 60% ของความต้องการของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศ ที่มา : Stuff

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?