TH EN
A A A

WOAH เตือน! อุตสาหกรรมสุกรระวังวัคซีน ASF ต่ำกว่ามาตรฐาน

16 พฤศจิกายน 2566   

                    การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับอุตสาหกรรมสุกรในระดับโลก หลายปีที่ผ่านมาการควบคุม ASF เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากเนื่องจากยังขาดวัคซีนและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักวิจัยจึงได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่งมีการทดสอบและอนุมัติวัคซีน ASF ในบางประเทศไปเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้หลายประเทศมีความหวังที่จะมีเครื่องมือใหม่ที่มีประสิทธิภาพและสนใจใช้วัคซีนทางเลือกนี้เพื่อช่วยควบคุมการระบาดที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคของตน
                    อย่างไรก็ตาม องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้วัคซีน ASF คุณภาพสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย อยู่ภายใต้การประเมินและการอนุมัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของ WOAH และได้เตือนว่าการใช้วัคซีนที่ไร้มาตรฐานและคุณภาพต่ำนอกจากอาจไม่ช่วยให้ป้องกันโรค ASF แล้วยังมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคเฉียบพลันหรือเรื้อรังได้ นอกจากนี้ ไวรัสจากวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพอาจปรับโครงสร้างกับสายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ASF แบบเฉียบพลัน ทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนควรนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมที่ครอบคลุม ซึ่งควรรวมถึงมาตรการควบคุมที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวด มาตรการนำเข้า และการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร
                    โปรแกรมการฉีดวัคซีนควรออกแบบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การระบาดของโรคในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน ความเพียงพอและความยั่งยืนของทรัพยากรทางเทคนิค การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเฝ้าระวังและการติดตามตรวจสอบหลังการฉีดวัคซีน ตลอดจนกลยุทธ์ทางออกสำหรับการหยุดฉีดวัคซีนตามที่กล่าวในมาตรฐานสากลการฉีดวัคซีนของ WOAH
                    WOAH อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนทางเลือก ASF ของประเทศต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่ม
                    อนึ่ง ร่างมาตรฐานใหม่สำหรับการผลิตวัคซีน ASF ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ถูกเสนอในรายงานของคณะกรรมการมาตรฐานชีวภาพ WOAH เมื่อเดือนกันยายน 2566 และ WOAH ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตวัคซีนและสมาชิกใช้ร่างมาตรฐานในการพัฒนาและประเมินวัคซีน ASF 

 

ที่มา : The Pig Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?