TH EN
A A A

บราซิลระงับการส่งออกข้าว

22 พฤษภาคม 2551   

              เมื่อวันที่  25 เมษายน 2551 รัฐบาลบราซิลประกาศระงับการส่งข้าวเป็นการชั่วคราว 6-8 เดือนเพื่อสำรองไว้บริโภคในประเทศและแก้ไขปัญหาราคาข้าวแพง  บราซิลนับเป็นประเทศที่ 12 ที่ประกาศควบคุมการส่งออกข้าว

ที่มา  :  The Japan Agricultural News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?