TH EN
A A A

บราซิลบรรลุข้อตกลงการส่งออกไก่ไปยังแอลจีเรีย

10 พฤศจิกายน 2566   

               กระทรวงเกษตรของบราซิล ระบุว่า บราซิลได้บรรลุข้อตกลงให้สามารถส่งออกไก่ไปยังแอลจีเรียได้ ข้อตกลงนี้จะขยายฐานตลาดสัตว์ปีกของบราซิลไปยังตลาดฮาลาลที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม โดยมีประชากรกว่า 44 ล้านคนและถือเป็นตลาดปิดที่ยังไม่เคยอนุญาตนำเข้าไก่จากต่างประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศได้สรุปการเจรจาเพื่อเปิดตลาดส่งออกไก่ หลังจากได้ทบทวนการรับรองและกำหนดข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 
               ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไก่และเนื้อหมูของบราซิล (ABPA) ระบุว่า บราซิลถือเป็นผู้ส่งออกสัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นซัพพลายเออร์ไก่ฮาลาลรายใหญ่ โดยส่งออกสัตว์ปีกประมาณ 2 ล้านตันต่อปี
               อนึ่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบราซิลรายงานกรณีพบโรคไข้หวัดนก (HPAI) ครั้งแรกในนกป่า แต่ในทางเทคนิคยังถือว่าไม่มีโรคดังกล่าวระบาดในประเทศ เนื่องจากไม่มีการตรวจพบการระบาดในฟาร์มเชิงพาณิชย์

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?