TH EN
A A A

เม็กซิโกเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาข้าวโพด Non-GM

8 พฤศจิกายน 2566   

                    นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของเม็กซิโกเผยความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดไม่ดัดแปรพันธุกรรม (Non-GM) ที่จะนำมาใช้ทดแทนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเหลืองดัดแปรพันธุกรรม (GM) ของสหรัฐฯ ที่มีข้อพิพาทระหว่างกัน ตามนโยบายของรัฐบาลเม็กซิโกที่ต้องการจำกัดการใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสำหรับการบริโภค
                    โครงการนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดเหลืองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในประเทศภายใน 2 ปี ซึ่งปัจจุบัน โครงการกำลังผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ทดสอบในปี 2567 และพร้อมสำหรับการปลูกจริงในปี 2568 และคาดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะสามารถทดแทนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของสหรัฐฯ ได้ถึง 6 ล้านเมตริกตัน จากที่นำเข้าทั้งหมด 18 ล้านเมตริกตัน 
                    เม็กซิโกต้องการระงับการนำเข้าข้าวโพด GM สำหรับการบริโภคจากสหรัฐฯ เนื่องจาก กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวโพด GM เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรรมบางชนิด หลังจากเกิดความตึงเครียดเกี่ยวกับนโยบายนี้มาหลายเดือน สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทนี้ภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) โดยให้เหตุผลว่าแผนของเม็กซิโกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกัน เม็กซิโกได้กล่าวว่า “ทางเม็กซิโกไม่ได้ละเมิดข้อตกลงการค้าแต่อย่างใด”

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?