TH EN
A A A

ต่อจากจีน! รัสเซียจำกัดการนำเข้าปลาและอาหารทะเลจากญี่ปุ่น

8 พฤศจิกายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเกษตรของรัสเซีย (Rosselkhoznadzor) กล่าวว่า รัสเซียได้เริ่มจำกัดการนำเข้าปลาและอาหารทะเลจากญี่ปุ่นแล้ว โดยให้เหตุผลว่า “เป็นมาตรการเฝ้าระวัง” และจะบังคับจนกว่ามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาหารทะเลที่อาจมีการปนเปื้อนนั้นปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น จึงออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมระบุว่า “คำสั่งห้ามนี้ไม่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และไม่ยุติธรรม” 
                   ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศห้ามของรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการณ์ว่า กระทรวงฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่รัสเซียไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 หลังได้มีการเจรจาระหว่างกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนั้น กระทรวงฯ ได้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี เช่น ทริเทียม (Tritium) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของญี่ปุ่นตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้รัสเซียทราบไปแล้ว และญี่ปุ่นจะให้คำอธิบายตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แก่รัสเซียต่อไป

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?