TH EN
A A A

เกาหลีใต้พบ “ลัมปี สกิน" ระบาดในประเทศเป็นครั้งแรก

31 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้รายงานการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease: LSD) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโค-กระบือ เป็นครั้งแรกของประเทศที่ฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งทางตะวันตกของเมืองซอซัน (Seosan) โดยระบุว่า วัว 4 ตัว ในฟาร์มแห่งนี้ติดเชื้อไวรัส หลังแสดงรอยแผลที่เกิดจากโรคบริเวณผิวหนัง 
                    เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค เจ้าหน้าที่ได้จำกัดการเข้าและออกจากฟาร์มที่มีการระบาด และวางแผนกำจัดวัวประมาณ 40 ตัวที่อยู่ในฟาร์มแห่งนี้ นอกจากนี้ ได้สั่งห้ามให้มีการขนส่งวัวทั่วประเทศเป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?