TH EN
A A A

มะกันสนใจฉลาก “natural” สัตว์ปีกและเนื้อ

15 พฤษภาคม 2551   

            ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการติดฉลากที่ถูกต้องให้ผู้บริโภคนั้นได้นำมาสู่การประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน  เรื่องฉลาก “natural” สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก  Jennifer Weber ผู้จัดการนโยบายโภชนาการของสมาคมการบริโภคของชาวอเมริกันกล่าวว่า   ผู้บริโภครวมทั้งผู้บริโภคเนื้อและสัตว์ปีกต้องการรู้ความแตกต่างเพื่อใช้ในการเอกซื้อสินค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐฯ จากบริษัทที่มีการปฎิบัติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (green practice)  บางกลุ่มต้องการมังสะวิรัติ   เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคได้ต้องการอาหารเพียงเพื่อระงับความหิวเท่านั้น  แต่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ สดและเป็นธรรมชาติ  และจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดประสบความสำเร็จในตลาดเพราะให้ความสนใจประเด็นเรื่องสุขภาพ  ในภัตตาคารหรือซุปเปอร์มาร์เกตุ  ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีสัญลักษณ์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐฯเป็นรูปหัวใจและเครื่องหมายตรวจสอบแสดงว่าควรระมัดระวังในการบริโภคเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ก็เหมือนกับเป็น “kiss of death” สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ  แต่การใช้คำว่า “fresh” ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นน่าสนใจมากขึ้น

            อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะยังไม่สามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดฉลาก “natural” การระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นธรรมชาติ  หรือ “natural raised” การระบุว่าผลิตภัรฑ์นั้นเลี้ยงอย่างธรรมชาติ  สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก

ที่มา :  Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?