TH EN
A A A

นอร์เวย์รายงานการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน

25 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ระบุว่า นอร์เวย์ได้รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีกทางตอนเหนือของประเทศ โดยตรวจพบการระบาดในนกจำนวน 19 ตัว ที่เลี้ยงไว้บริเวณที่อยู่อาศัย 
                    การแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้ทำให้รัฐบาลและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเกิดความกังวล หลังจากที่มันได้ทำลายฝูงสัตว์ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในมนุษย์

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?