TH EN
A A A

จีนไฟเขียวนำเข้าหมูที่ผ่านการอบร้อนจากฟินแลนด์

20 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ศุลกากรจีนรายงานว่า จีนได้อนุมัติการนำเข้าเนื้อหมูที่ผ่านการอบด้วยความร้อนจากฟินแลนด์แล้ว โดยผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ผ่านการอบด้วยความร้อน หมายถึง เนื้อหมูติดกระดูกหรือหมูไม่มีกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและสามารถรับประทานได้โดยตรง 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?