TH EN
A A A

ราคาธัญญพืชตลาดโลกพุ่ง พ่อค้าจีนหัวในลักลอบส่งออก

8 พฤษภาคม 2551    4831 ครั้ง

             เร็วๆ นี้ กรมศุลกากรจีนตรวจพบ มีชาวจีนลักลอบนำธัญญพืชออกขายนอกประเทศ เนื่องจากราคาในตลาดโลกสูงกว่าราคาในประเทศมาก

            กรมศุลการกรตรวจพบว่า  ตามพรมแดนจีนกับประเทศเพื่อนบ้านมีการลักลอบนำธัญญพืชออกไปขายยังนอกประเทศ เช่น ยูนนาน กวางตุ้ง ซินเจียง  ส่วนใหญ่เป็นการลักอบนำติดตัวชาวประมง ชาวเรือ พ่อค้าเร่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายแดน  ปัจจุบันราคา FOB ธัญญพืชสูง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  หากรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าประกัน ค่าขนส่ง ภาษีส่งออก ราคาในตลาดโลกจะสูง 14 หยวนต่อกิโลกรัม  ในขณะที่ราคาในประเทศอยู่ที่ 3 หยวนต่อกิโลกรัม  เนื่องจากรัฐบาลจีนใช้มาตรการอุดหนุนต่างๆ แก่เกษตรกร  อย่างไรก็ตาม การลักลอบส่งออกนี้ได้รับปัจจัยกระตุ้นจากมาตรการเก็บภาษีส่งออกธัญญพืชที่รัฐบาลประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อรักษาระดับอุปทานภายในประเทศมิให้ขาดแคลน

ที่มาก  :  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?